Sidebar

最新展览

【展览预告】望乡·竟陵画院2017万林艺术邀请展

   
                                

展览时间:2017年5月15日-2017年6月18日

开幕时间:2017年5月19日上午10:30

展览地点:武汉大学万林艺术博物馆二楼展厅

主办单位:武汉大学图书馆

          竟陵画派研究会